Scroll Top

Forventede Priser i 23/24

Priser

Lektion

Varighed

Lektionlængde

Antal rater

Pr. rate / I alt

Tumlerytmik & Musikalsk legestue 1-5 år

Tumlerytmik & Musikalsk legestue 1-5 år

10 gange á 45 min – 1 rate á 800 kr. 

10 gange

45 min.

1 rate

800 kr.

Max Musik I & II

Max Musik I og II 

28 gange á 40 min. – 4 rater á 400 kr. I alt 1.600 kr.

28 gange

40 min.

4 rater

400 kr.  I alt 1.600 kr.

Musikklub instrument / band

Musikklub instrument / band
28 gange á 45 min. – 8 rater á 315 kr. I alt 2.520 kr.

28 gange

45 min.

8 rater

315 kr. I alt 2.520 kr.

Juniormusik

Juniormusik 32 gange á 75 min – 8 rater á 315 kr.
I alt 2.520 kr

32 gange

75 min.

8 rater

315 kr. I alt 2.520 kr.

Instrumental- og sangundervisning (solo)

Instrumental- og sangundervisning (solo)

36 gange á 25 min. – 8 rater á 650 kr. I alt 5200 kr.

36 gange

25 min.

8 rater

650 kr. I alt 5.200 kr.

Holdundervisning 3-6 elever

Holdundervisning 3-6 elever

32 gange – 8 rater á 350 kr.
I alt 2.800 kr. 

32 gange

45 min.

8 rater

350 kr. I alt 2.800 kr.

UngMusik Hold

UngMusik Hold

16 gange á 45 min. – Gratis

16 gange

45 min.

Gratis

Sammenspil – uden individuel undervisning

Sammenspil – uden individuel undervisning

32 gange á 45 min. – 8 rater á 240 kr. I alt 1.920 kr

32 gange

45 min.

8 rater

240 kr. I alt 1.920 kr.

Voksen instrumental- og sangundervisning over 25 år

Voksen instrumentalundervisning over 25 år

36 gange á 25 min. – 8 rater á 845 kr. I alt 6.760 kr.

36 gange

25 min.

8 rater

845 kr. I alt 6.760 kr.

Voksenkor

Voksenkor

32 gange á 90 min. – 8 rater á 275 kr. I alt 2.200 kr.

32 gange

90 min.

8 rater

290 kr. I alt 2.320 kr.

Instrumentleje

8 rater á 140 kr. I alt 1.120 kr.

8 rater

140 kr. I alt 1.120 kr.

Administrations gebyr pr. solo elev

Administrations gebyr pr. solo elev

90 kr.*

Betales ved den første rate.

1 rate

90 kr.*

Musikklasser

Musikklasser

1 rate á 6.500 kr. 

1 rate

6.500 kr.

Dagtilbud

Dagtilbud

1 rate á 5.200 kr.

1 rate

5.485 kr.

Talentlinjen/Performance Akademi

Talentlinjen/ Talentklasser/ Performance Akademi

Soloundervisning suppleres af sammenspil, teori/hørelære og fælles aktiviteter for både klassiske og rytmiske elever

Klassisk og Rytmisk Talent & Performanceakademi 
36 gange i soloundervisning samt fælles fag og aktiviteter – 8 rater á 895 kr.
I alt 7.160 kr.
NB: Ingen mulighed for nedsat deltagerbetaling.

36 gange

35 min

8 rater

895 kr. I alt 7.160 kr.

Vi forbeholder os ret til aflysninger i forbindelse med sygdom, afspadsering og ferie. Se herunder, og læs mere her.

Betaling

Betaling for undervisning opkræves i 1-8 opkrævninger. Rytmikholdene betales dog i én eller to rater.

Opkrævning udsendes via PBS, hvis du er tilmeldt. Ellers sendes opkrævningen til din E-boks. Er du ikke tilmeldt E-boks modtager du et elektronisk indbetalingskort.

Delvis friplads

Der er mulighed for at søge om delvis økonomisk friplads for aldersgruppen 0-18 år. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til musikskolen.
Delvis friplads tildeles ikke talentelever, talentklasseelever, og performance akademielever.

Nodekøb m.v.

Der må i løbet af året påregnes mindre udgifter til køb af noder mv.

Betingelser

Efter første lektion i musikskolen, hæfter man økonomisk for hele skoleåret. Denne praksis kan i særlige tilfælde fraviges, dog kun efter aftale med musikskolens ledelse.

Bemærk: Forhøjede priser for elever fra andre kommuner. Kontakt musikskolen ved spørgsmål.

Aflysning og fravær

Fravær fra elevens side refunderes ikke.
For undervisningen gælder, at eleven garanteres et antal gange i sæsonen som et minimum, forskelligt for de forskellige tilbud. Musikskolen tilbagebetaler prisen for aflyste lektioner, der går under dette antal.

  • Soloundervisning: 32 gange
  • Juniormusik: 29 gange
  • Max Musik: 25 gange

*Administrationsgebyr, dækker udgifter til Copydan, Speedadmin samt løse kopier.
Eventuel tilbagebetaling for aflyste lektioner under det garanterede antal afregnes ved sæsonafslutning.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.